Dotace z opžp xxxv výzva

Obec Drslavice – Archiv novinek

kterou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí z XXVII., XXXV., XXXVII. a XL. výzvy. Žádost o dotaci jsme podávali vloni.

GRANTYPO s.r...granty, dotace, poradenství...

2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na prioritní osu 3 – udržitelné využívání.

Zpráva z jednání rady města od 30. 1. 2012 do 22. 4. 2012

RM vzala na vědomí informaci o vyhlášení XXXV.výzvy OPŽP, prioritní osa 3, týkající se zateplení budovy MŠ ve Vančurově ul. RM. k odstranění veřejného osvětlení včetně veřejného rozhlasu z východní strany domu čp.117. Důvodem

Kevis 5-14.0

Krajský evidenční informační systém - univerzální rozhraní nad databázemi. 01. Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad). 4. Dotace z programu poskytnuta (podpis smlouvy, rozhodnutí). Xxxv. výzva Opžp 0

Šarovec | Obnova slovácké krajiny

Letošní rok je poslední, v rámci dotačního období 2007 – 2013, kdy je možné získat dotace na obnovu zeleně ve volné krajině. Na počátku dubna byla ...

G-Project, s.r.o. - dotace, granty, poradenství - Aktuality

Zajištění příznivého stavu národně významných chráněných území 9. výzva má za cíl zajistit potřebnou péči o předměty ochrany na národně ...

Výstavba sběrného dvora s finanční podporou z Operačního ...

Na sběrné dvory a obdobné projekty komunálního charakteru lze získat v programu OPŽP až 90 % dotace. Výhodou je možnost čerpání finančních prostředků ...

Příjem žádostí o dotace na zateplení veřejných budov začne...

XXXV. výzva OP Životní prostředí je pravděpodobně poslední příležitostí, jak získat dotaci na zateplení veřejných budovy bez nutnosti souběžné výměny zdroje tepla.

MÚ Mladá Vožice

Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání (Alena Šoulová, Úřední deska, 26.06.2015) OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ...

Aktuality : Euro Managers, s.r.o.

OP ŽP: aktuálně vyhlášené výzvy i plán výzev pro letošek. Byla zveřejněna nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP. Xxxv. výzva Opžp - prioritní osa 3 Publikováno: 23.02.2012

kundy vida češky blonde luna office sex film porno | porno video zdarma